098 2324 996

Hơn 75% dân số Nhật Bản đã tiêm chủng Vaccine Covid-19. Cập nhật chi tiết tình hình tiêm chủng từng vùng ngày 19/10/2021

Theo tình hình mới nhất được chính phủ công bố vào ngày 18, tổng số người đã được tiêm chủng vaccine coronavirus ít nhất một lần trên cả nước là 95.356.325 người, chiếm 75,3% tổng dân số. Số người hoàn thành mũi 2 là 84.862.996 người, tức là 67% tổng dân số.

Tổng số mũi đã tiêm của lần thứ nhất và thứ hai là 180.219.121 liều trên cả nước. Tổng dân số bao gồm cả trẻ em dưới độ tuổi tiêm chủng.

Đặc biệt, số người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều là 32.619.012 người (91,2% tổng số người cao tuổi) và 32.214.277 (90,1% người cao tuổi) đã hoàn thành liều thứ hai.

Dữ liệu về tỷ lệ tiêm chủng / độ tuổi cập nhật mới nhất tại Nhật Bản

I. Chi tiết về tỷ lệ tiêm chủng/độ tuổi tại Nhật Bản:

Ở độ tuổi 65 trở lên:

• Số người được tiêm mũi 1: 32.619.012 người (tỷ lê 91,5%)

• Số người được tiêm mũi 2: 32.214.277 người (tỷ lệ 90,1%)

Ở độ tuổi 12 – 19:

• Số người được tiêm mũi 1: 5.628.624 người (tỷ lệ 62,47%)

• Số người được tiêm mũi 2: 3.637.620 người (tỷ lệ 40,37%)

Ở độ tuổi 20:

• Số người được tiêm mũi 1: 8.459.142 (tỷ lệ 65,99%)

• Số người được tiêm mũi 2: 6.615.197 (tỷ lệ 51,60%)

Ở độ tuổi 30:

• Số người được tiêm mũi 1: 10 triệu 3981 người (tỷ lệ 69,60%)

• Số người được tiêm mũi 2: 7.954.468 người (tỷ lệ 55,34%)

Trên thực tế, số liệu của việc tiêm chủng có thể vượt trên con số này và chắc chắn sẽ tăng lên trong tương lai.

Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêm chủng cho tất cả người nộp đơn vào cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2021

II. Dữ liệu theo tỉnh Số lượng và tỷ lệ người được tiêm chủng

Số lượng và tỷ lệ phần trăm của mỗi tỉnh đã được tiêm vắc xin chống lại virus coronavirus được chính phủ công bố vào ngày 18/10/2021

Có khả năng số liệu tiêm chủng thực tế sẽ cao hơn con số thống kê

1. Hokkaido và Tohoku

▽ Hokkaido

– Tiêm lần 1: 3.833.531 người (73,35%)

– Tiêm lần 2: 3.327.795 người (63,67%)

▽ Tỉnh Aomori

– Tiêm lần 1: 99.3776 người (78,9%)

– Tiêm lần 2: 844.8971 người (67,4%)

▽ Tỉnh Iwate

– Tiêm lần 1: 920.506 người (75,4%)

– Tiêm lần 2: 792,762 người (64,94%)

▽ Tỉnh Miyagi

– Tiêm lần 1: 1.753,641 người (76,85%)

– Tiêm lần 2: 1,556,868 người (68,22%)

▽ Tỉnh Akita

– Tiêm lần 1: 767,810 người (79,05%)

– Tiêm lần 2:: 648.521 người (70,48%)

Tỉnh Yamagata

– Tiêm lần 1: 842.780 người (78,8%)

– Tiêm lần 2: 750.781 người (70,2%)

▽ Tỉnh Fukushima

– Tiêm lần 1: 1.428.875 người (76,74%)

– Tiêm lần 2: 1.255.525 người (67,16%)

2. Vùng Kanto / Koshinetsu

 

▽ Tỉnh Ibaraki

– Tiêm lần 1: 2.251.951 người (77,45%)

– Tiêm lần 2: 1.971.866 người (67,82%)

▽ Tỉnh Tochigi

– Tiêm lần 1: 1.448.671 người (74.09%)

– Tiêm lần 2: 1.237.018 người (63,26%)

▽ Tỉnh Gunma

– Tiêm lần 1: 1.537.097 người (78,5%)

– Tiêm lần 2: 1.421.371 người (72,13%)

▽ Tỉnh Saitama

– Tiêm lần 1: 5.391.397 người (72,92%)

– Tiêm lần 2: 4.635.853 người (62,7%)

▽ Tỉnh Chiba

– Tiêm lần 1: 4.697.205 người (74,29%)

– Tiêm lần 2: 4.091.448 người (64,71%)

▽ Khu vực thủ đô Tokyo

– Tiêm lần 1: 10209,912 người (73,75%)

– Tiêm lần 2: 9.262.534 người (66,91%)

▽ Tỉnh Kanagawa

– Tiêm lần 1:6.856,94 người (74,3%)

– Tiêm lần 2: 6.066.682 người (65,73 %)

▽ Tỉnh Niigata

– Tiêm lần 1: 1.758.902 người (79,47%)

– Tiêm lần 2: 1.571.144 người (70,95%)

▽ Tỉnh Yamanashi

– Tiêm lần 1:618.994 người (75.4%)

– Tiêm lần 2: 556.977 người (67,84%)

▽ Tỉnh Nagano

– Tiêm lần 1: 1.565.011 người (75,54%)

– Tiêm lần 2: 1.365.212 người (65,9%)

3. Tokai / Hokuriku

▽ Tỉnh Toyama

– Tiêm lần 1: 820.225 người (78,29%)

– Tiêm lần 2: 715.420 người (68,29%)

▽ Tỉnh Ishikawa

– Tiêm lần 1: 868,62 người (76,0%)

– Tiêm lần 2: 774.987 người (68,42%)

▽ Tỉnh Fukui

– Tiêm lần 1: 613.620 người (79,22%)

– Tiêm lần 2: 562.567 người (72,63%)

▽ Tỉnh Gifu

– Tiêm lần 1: 1.541.498 người (76,43%)

– Tiêm lần 2: 1.387.735 người (68,81%)

▽ Tỉnh Shizuoka

– Tiêm lần 1: 2.853.639 người (77,41%)

– Tiêm lần 2 : 2.443.388 người (66,28%)

▽ Tỉnh Aichi

– Tiêm lần 1: 5.513.150 người (72,94%)

– Tiêm lần 2: 4.864.472 người (64,36%)

▽ Tỉnh Mie

– Tiêm lần 1: 1.345.666 người (74,74%)

– Tiêm lần 2: 1.195.198 người ( 66,38 %)

4. Kinkosystem

▽ Tỉnh Shiga

– Tiêm lần 1: 1.064.036 người (74,99 %)

– Tiêm lần 2: 944.050 người (66,54%)

▽ Tỉnh Kyoto

– Tiêm lần 1: 1.827.443 người (72,22%)

– Tiêm lần 2: 1.617.362 người (63,91%)

▽ Tỉnh Osaka

– Tiêm lần 1: 6.201.141 người (70,15%)

– Tiêm lần 2: 5.493.680 người (62,15%)

▽ Tỉnh Hyogo

– Tiêm lần 1: 4.092.408 người (74,09%)

– Tiêm lần 2: 3.666.348 người ( 66,38 %)

▽ Tỉnh Nara

– Tiêm lần 1: 1.022.681 người (76,05%)

– Tiêm lần 2: 928.027 người (69,01%)

▽ Tỉnh Wakayama

– Tiêm lần 1: 709,226 người (75,1%)

– Tiêm lần 2: 661,536 người (70,05%)

5. Vùng Chugoku

▽ Tỉnh Tottori

– Tiêm lần 1: 416.387 người (74,78%)

– Tiêm lần 2: 388.440 người (69,76%)

▽ Tỉnh Shimane

– Tiêm lần 1: 51084 người (75,81%)

– Tiêm lần 2: 451.491 người (67,1%)

▽ Tỉnh Okayama

– Tiêm lần 1: 1.377.869 người (72,76%)

– Tiêm lần 2: 1.237.186 người (64,96%)

▽ Tỉnh Hiroshima

– Tiêm lần 1: 2.077.821 người (73,88%)

– Tiêm lần 2: 1.904.839 người (67,73%)

▽ Tỉnh Yamaguchi

– Tiêm lần 1: 1.062.582 người (78,36%)

– Tiêm lần 2: 985.317 người (72,73%)

6. Vùng Shikoku

▽ Tỉnh Tokushima

– Tiêm lần 1: 559.519 người (76,13%)

– Tiêm lần 2: 513.465 người (69,86%)

▽ Tỉnh Kagawa

– Tiêm lần 1: 708.745 người (72,77%)

– Tiêm lần 2: 637.393 người (65,45%)

▽ Tỉnh Ehime

– Tiêm lần 1: 1 triệu 5183 người (74,12%)

– Tiêm lần 2: 902,950 người (66,58%)

▽ Tỉnh Kochi

– Tiêm lần 1: 535,351 người (76,35%)

– Tiêm lần 2: 494,487 người (70,52%)

7. Kyushu – Okinawo

▽ Tỉnh Fukuoka

– Tiêm lần 1: 3.996.625 người (74,09%)

– Tiêm lần 2: 3.445.264 người (67,24%)

▽ Tỉnh Saga

– Tiêm lần 1: 618.318 người (75,57%)

– Tiêm lần 2: 5619,31 người (68,68%)

▽ Tỉnh Nagasaki

– Tiêm lần 1: 1.018.856 người (76,27%)

– Tiêm lần 2: 942.937 người ( 70,58 %)

▽ Tỉnh Kumamoto

– Tiêm lần 1: 1.365.975 người (77,67%)

– Tiêm lần 2: 1.271.283 người (72,29%)

▽ Tỉnh Oita

– Tiêm lần 1: 858.104 người (75,16%)

– Tiêm lần 2 : 737.504 người (67,75%)

▽ Tỉnh Miyazaki

– Tiêm lần 1: 804.533 người (74,0%)

– Tiêm lần 2: 716.963 người (65,94%)

▽ Tỉnh Kagoshima

– Tiêm lần 1: 1.204.025 người (74,44%)

– Tiêm lần 2: 1.084.104 người ( 67,02 %)

▽ Tỉnh Okinawa

– Tiêm lần 1: 97.160 người (65,73%)

– Tiêm lần 2: 877.452 người (59,08%)

 

Theo: NHK – Japan

 

Người lao động cần biết

Lịch phỏng vấn

error: Content is protected !!